VIDEO ART VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

Biểu diễn: Anh em song sinh Hải

        Ngọc Liên xin giới thiệu qua cặp song sinh Thanh- Hải

        Tên là: Lê  Ngọc Thanh và Lê Đức Hải sau khi tốt nghiệp trường Mỹ thuật Huế, ở lại làm giáo viên. Quê ở Quán Hàu Quảng Ninh, Quảng Bình. Bố Là Nhà thơ Lê Thành Chương là Giám đốc địa chất chi nhánh QB về Hưu Hội Viên HVHNT QB, Lê Thành Chươnd là người bạn, người anh rất thân với Liên. chú ruột của Thanh Hải là hoạ sỹ Lê Anh Tân.

       Khi đang còn là sinh viên Thanh Hải đã tỏ ra năng động, tôi nhớ kỷ niệm 40  năm thành lập trường Mỹ Thuật có một triển lãm " Sắp đặt " của Thanh Hải. hiện nay  vẫn thường xuyên đi nước ngoài để triển lãm Trình diễn và sắp đặt.

                Đây là loại hình nghệ thuật mới Liên sưu tầm đưa lên để các bạn tham khảo.

                                                                                                                   

                                                                                Ngọc Liên 10/2010