CHUYỆN HÀI

          Thư giản tý đã...

Xuân Hinh ( Người lịch sự ) 3 phần:

Xuân Hinh- Em đi Chùa Hương

Xuan Hinh- Tình nhỏ mau quên

Xuân Hinh- Đi hỏi vợ ( 5 phần)

Xuân Hinh hát xẩm

Một ngày ở trần gian ( 5 phần )

Tửu sắc..

Trang giải trí cuối tuần...Bạn hãy vào địa chỉ phía dưới