Họa sỹ: nguyễn Chiêu Sinh

 

 

Hoạ sĩ: Nguyễn Chiêu Sinh, sinh năm 1977.

Hội viên Mỹ thuật tỉnh Quảng Bình;

Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành đồ hoạ tạo hình. Là giảng viên Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật, trường Đại học Quảng Bình.

 

 

Một số tác phẩm....

 

 

Ký ức

 


Nắng trưa

 


Lá đỏ

 


Phong cảnh

 


Thu

 

 

Xuyên thời gian