Công đoàn huyện Lệ Thủy Hội diễn Văn nghệ CNVC 2011

 

 

Chương trình của Công đoàn GD.ĐT Lệ Thủy - Giải nhất

 

 

 

 

Chương trình của khối Mặt trận huyện - Đạt giải nhì

 

 

 

 

Chương trình của Công đoàn xã Cam Thủy - Giải nhì...

 

 

Chương trình của Công Đoàn Thị trấn Kiến Giang

 

 

Chương trình của Công Đoàn xã Mai Thủy...